ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [19 พฤศจิกายน 2564]
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี มอบถุงยังชีพ (กล่องความห่วงใย) ให้ผู้คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [5 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [23 สิงหาคม 2564]
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ลัมปีสกิน ในโค และกระบือ ประจำปี 2564 ระว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม [30 กรกฎาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview270
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview268
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
เหมาจัดทำป้าย(ป้ายไวนิล) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
thumb_up facebook
facebook.com
facebook
facebook.com

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 097-3157117
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 097-3157117
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ