info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 086-1237209
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู

โทร : 086-1237209
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 063-8043642
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู

โทร : 063-8043642
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 084-7937377
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู

โทร : 084-7937377
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 092-5378255
(นางราตรี สังชาดี)
ครู

โทร : 092-5378255
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 062-1960244
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร : 062-1960244
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 091-3621120
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทร : 091-3621120
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ