ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประโยชน์ของขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ขยะรีไซเคิล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของแระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก(เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งงดการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปีกา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ที่ 237/2565 เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ที่ ๒๘๕ /๒๕๖๕ เรื่อง งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ๑๘๓ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 20 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9