messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประโยชน์โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) และสิทธฺของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผูัปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีให้คุ้มครองผู้ซื้อหมู่บ้านจัดสรร ก่อนมีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 และ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภป.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศการกิจกรรม "เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566" poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 257 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13