info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
collections ผลิตภัณฑ์ตำบล
โครงการส่งเสริมประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (2 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กลุ่มเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (1 ภาพ)
ผู้โพส : admin
พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน (1 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลโคกสี (1 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ