info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ