องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันอังคาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
นายอำเภอวังยาง ออกตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง [8 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ออกติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 [31 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [29 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [29 มกราคม 2567]
ประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ [23 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [22 มกราคม 2567]
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครพนมใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [16 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 159 รายการ)