info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา จากบ้านนายอุดม - ป่าช้าโพนทอง หมู่ 3 บ้านโนนฮัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับตากวัตถุดิบ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนนลูกรังจุดนานายอ่อน ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำ ม. 4 บ้านมิตรภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน ส.อบต.บุญสนอง - คุ้มสามขา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายธีรยุทธ์ - นายปัน บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายล้วน - แยก อบต.โคกสี บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายขวัญตา - นายอินทรา บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างรั้วรอบอเนกประสงค์ บ้านโคกสี ยาวไม่น้อยกว่า 54 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน- มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฮัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนฮัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองผักแว่น - บ้านหนองบัว หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฮัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ