messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ "โคกสีน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ"
สัญลักษณ์หน่วยงานรอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ "โคกสีน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ"
สัญลักษณ์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
info_outline โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี


place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว