messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
(นางสาวพนิดา พ่อชมภู)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
โทร : 042-199773
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773