info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
play_arrow แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ข้อ 1 ถึง ข้อ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ข้อ 11 ถึง ข้อ 12) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ